2020-08-02 CH Dunia Ewjatar*PL & IC Picasso IsztarCoon*PL

f Greta, black torbie with whitef Gracja, black torbie with whitef Gina, blue torbie with white
GretaGracjaGina