Kingly Tiger Hairy Majesty*CZ

2006.03.25 Warszawa S.Stoliarova CAC
2006.03.26 Warszawa S.Hamalainen CAC
2006.04.08 Kowno A.Platz CAC
CHAMPION
2006.04.09 Kowno E.Preiss CACIB
2006.04.29 Cieszyn L.Selassa Ex3
2006.04.30 żylina   Ex2
2006.05.01 Havirov E.Preiss CACIB
2006.05.13 Łódź I.Pruchniak CACIB
INTERNATIONAL CHAMPION
2006.05.14 Łódź M.Kabina Ex1
2006.10.14 Warszawa Hornell CAGCIB
2006.10.15 Warszawa I.Pruchniak CAGCIB
2006.12.16 Warszawa I.Pruchniak CAGCIB
2006.12.17 Warszawa S.Sneum CAGCIB
2007.02.10 Warszawa A.Kurkowski CAGCIB
2007.02.11 Warszawa I.Pruchniak CAGCIB
2007.10.06 Warszawa J.M.Pillonel CAGCIB
2007.10.13 Vilno S.Stoliarova CAGCIB
GRAND INTERNATIONAL CHAMPION
2007.10.14 Vilno O.Komissarova CACE